Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΛΤΑ)

Αυτό το κείμενο είναι μια ευκαιρία για μας τους συμβασιούχους, να αναδείξουμε την αθλιότητα στη


δουλειά μας.

Να εναντιωθούμε σε κάθε κομματική πειθαρχία και ανάθεση

(είτε ''συνδικαλιστική'', είτε ''πελατειακή''), που προκαλεί την υποτίμησή μας.

Να μη συμβιβαστούμε με την αντίληψη "τη δουλίτσα μας να ‘χουμε".

Να κάνουμε κριτική ακόμη και στις περιπτώσεις συναδέλφων, που είτε δεν νοιάζονται καθόλου

για τη θέση τους, αφού είναι ''προσωρινοί'', είτε εκτελούν κατά γράμμα τις εντολές προϊσταμένων

χωρίς αντίδραση-ελπίζοντας στη μονιμότητα.

Να επιτεθούμε δηλαδή, σε όλα αυτά που με στόχο την καριέρα και το βόλεμα, ταυτίζουν

τη δουλειά μας με τα συμφέροντα της διοίκησης και των κομματικών παρατρεχάμενων.

Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών αφορά (το συλλογικό καπιταλιστή-το κράτος), τη διοίκηση,

τους υψηλόμισθους μάνατζερς και στελέχη των ΕΛΤΑ.

Αυτό που εμείς θέλουμε, σύμφωνα με τη θέση μας στην παραγωγική διαδικασία του οργανισμού,

είναι η διεκδίκηση της αξιοπρέπειας και των εργασιακών δικαιωμάτων μας (δηλ. να αντιπαλέψου-

με τον εκβιασμό και την αλλοτρίωση που προκαλεί η μισθωτή εργασία).

Είμαστε με την αυτό-οργάνωση των διεκδικήσεων και των αγώνων απέναντι στους κομματικούς μη-

χανισμούς, που μας αντιμετωπίζουν σαν συμβασιούχους χωρίς δικαιώματα και με ημερομηνία λή-

ξης. Με λίγα λόγια απαιτούμε να πάρουμε πίσω τον κλεμμένο χρόνο και πλούτο μας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Η υποβάθμισή μας συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση οργανικών θέσεων

εργασίας και είναι μέρος της συνολικής υποβάθμισης της εργασίας. Η εντατικοποίηση σαν μεθό-

δευση για την ''απελευθέρωση'' της ταχυδρομικής αγοράς και το μοίρασμά της μεταξύ των αφεντι-

κών, θα δημιουργήσει ίδιες εργασιακές συνθήκες παντού. Ειδικά οι συλλογικές συμβάσεις όχι μό-

νο δεν θεμελιώνουν δικαιώματα, αλλά θέτουν και το όριο των 24 μηνών δουλειάς. Το κράτος απο-

δεικνύεται ο μεγαλύτερος καταπατητής κάθε έννοιας εργατικού δικαίου. Μόνο η γνώση και η πά-

λη για τα εργατικά δικαιώματα δημιουργεί προϋποθέσεις ανατροπής τους προς το καλύτερο.

Οι μόνιμοι συνάδελφοι πρέπει να είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα μας, εγκαταλείποντας λογικές κομ-

ματικής μεσολάβησης, που διαιωνίζουν και χειροτερεύουν την εργασιακή σχέση. Τα συμφέροντά

μας είναι κοινά γιατί κανείς δεν μας διασφαλίζει πιά κεκτημένα δικαιώματα (π.χ. μονιμότητα, επιδό-

ματα, συνθήκες εργασίας, κλπ.). Μαζί, πρέπει να συναντηθούμε-ξεπερνώντας τον κατακερματισμό

μέσα στη δουλειά και το επιχείρημα, πως "οι πολιτικοποιημένοι θα αντιδράσουν ενώ οι υπόλοιποι θα

χάνουν απλά τα μεροκάματα στις απεργίες-βαρελότα-του επίσημου συνδικαλισμού ”.

Για μας, οι μόνιμοι συνάδελφοι δεν είναι ''ιδιοκτήτες'' που μοιράζουν ''απασχόληση'', ούτε ''εργοδό-

τες'' που επιτηρούν την εργασιακή διαδικασία -κέρδος. Επίσης, δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνι-

στικά ή κατασταλτικά απέναντι στους συμβασιούχους.

-Το επίσημο σωματείο ''ΠΟΣΤ'' (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών) ανέστειλε την α-

περγία που είχε προκηρύξει στις 26/4/10 γιατί ως διεκπεραιωτής ανάμεσα στους εργαζόμενους και

τη διοίκηση, έδρασε πυροσβεστικά, συμφωνόντας για άλλη μια φορά με την πρόσληψη νέων συμβα-

σιούχων ...όσο αυτό λειτουργεί και βολεύει... (λες και το πρόβλημα είναι μόνο οι προσλήψεις). Ακό-

μα και με την είσοδο της χώρας στο διεθνές νομισματικό ταμείο, παραμένει στο ρόλο της ανάθεσης

με το πρόσχημα των ''καλύτερων υπηρεσιών'' του ''σοσιαλιστικού'' μάνατζμεντ. Σαν να πρέπει οι ερ-

γαζόμενοι να σκέφτονται σαν πελάτες.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ!

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

επικοινωνία:
symbasiouxoi.elta@gmail.com
 
 
φΥΓ: δειτε  την αφισα  απο την οποια προερχεται το κειμενο σε μορδσε μορφη pdf:
afisa_elta_teliko_neo.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου