Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

KONTI: Όλοι στη πύλη του εργοστασίου, Τρίτη 9/11 στις 12.00πμ


Στη σημερινή 5η συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων ΚΟΝΤΙ- Επιτροπή Αγώνα έγινε ενημέρωση για τη συνάντηση που πρόκειται να γίνει την Τρίτη, 9/11 στις 1.00μμ με τη διοίκηση της εταιρείας, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της ArcelorMittal.Το σωματείο καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12.00πμ στην πύλη του εργοστασίου της ΚΟΝΤΙ, στη Β’ ΒΙΠΕ Βελεστίνου (Βόλος), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μέχρι τώρα στάση της διοίκησης που από τη μια κρατά για σχεδόν τρίτο μήνα το σύνολο του προσωπικού σε διαθεσιμότητα και από την άλλη εκβιάζει την επαναλειτουργία του με απολύσεις του 50% του εργατικού δυναμικού, διαφορετικά θα το κλείσει οριστικά.Ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΚΟΝΤΙ αλλά ολόκληρη την εργατική τάξη της Μαγνησίας και όλης της Ελλάδας, καθώς το κομβικό ζήτημα που θέτουν οι εργαζόμενοι είναι ότι στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, χωρίς δουλειά δεν υπάρχει ζωή.Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη για να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους.Αγώνας μέχρι τη τελική νίκη. Μπορούμε να νικήσουμε.Επικοινωνία με το σωματείο: http://ergatis.files.wordpress.com/2010/11/


Πρότυπο ψηφίσματος αλληλεγγύης: http://ergatis.files.wordpress.com/2010/11/

συνδεσμος σχετικος με το θεμα: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1222505
 
\

Δεν ψηφίζω - είμαι εργάτης *

Το παρακάτω μανιφέστο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε από τον αναρχικό συνδικαλιστή Σταύρο Κουχτσόγλους στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα «Άμυνα» (του Ηρακλή Αποστολίδη), με αφορμή τις αστικές εθνικές εκλογές του 1920. Ο Σταύρος Κουχτσόγλους είναι μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελλαδικού και διεθνούς αναρχικού κινήματος. Δραστηριοποιήθηκε στο εργατικό κίνημα κυρίως στις πόλεις της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αθήνας και του Βόλου. Στην Αλεξάνδρεια συσχετίστηκε με το γνωστό Ιταλό αναρχικό Ερρίκο Μαλατέστα. Το κείμενο αποτελεί προδημοσίευση από το βιβλίο για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα των εκδόσεων «Ούτε Θεός–Ούτε Αφέντης».
Παρήλθεν ήδη αιώνας αφʼ ότου οι αστοί εφεύρων το μέσον της ψήφου, δια να καταπνίγουν διʼ αυτού τους πόθους του λαού, και να τον κρατούν στην αθλιότητα, τούτου, επί τόσα έτη να κάμουν να πιστέψη ότι αυτός – ο πεινασμένος, ο κουρελιάρης, ο άθλιος – είνε ο Κυρίαρχος, αυτοί δε οι υπηρέται του. Και επί 120 έτη τώρα πίστευα κʼ εγώ ο εργάτης – βιομήχανος ή αγρότης – το ψεύδος των αυτό ως αλήθειαν την κοροιδίαν τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυραννήθην παντοιοτρόπως, και εβασανίσθην επί γενεάς γενεών δια να φέρω «τους καλυτέρους» εις τα πράγματα, όπως με υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέται, ερχόμενοι στα πράγματα, πρώτον μέλημα είχαν πάντοτε πως να με βυθίσουν περισσότερον μέσα στο βούρκο της αθλιότητος, απολαμβάνοντες εκ της δυστυχίας μου και ζώντες εκ του θανάτου μου.Αρκεί πλέον ως εδώ. Παύω πλέον του να έχω τον τίτλον του Κυριάρχου με υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσίαν, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος τον εαυτόν μου. Διʼ ο αποφασίζω και λέγω.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι ενόησα πλέον ότι όλοι – Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράται, Σοσιαλισταί κλπ – είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται προθύμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθʼ όλην των την ζωήν εις βάρος μου, αναγκάζοντες εμένα να εργάζομαι διά να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνων ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των – της ψήφου – το επαχθές αυτό κοινωνικόν Συμβόλαιον, το οποίον με συγκρατεί μέσα στην απόγνωσιν, στον μαρασμόν και στον θάνατον.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος εις την λειτουργίαν του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς διά το αποτρόπαιόν των έργον με χρήμα, με προνόμοια, με τιμάς.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι έπαυσα να περιμένω πλέον την σωτηρίαν μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιον αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλίαν μου, οργανούμενος οικονομικώς και μακράν από την πολιτικήν σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς μου θα συντελεσθή τότε μόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον – δια της οργανώσεώς μου – εις την αποκατάστασιν της θέσεώς μου.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εμπορίου όπου, οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίται, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού των, προσέχοντες μόνον στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισμού.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την χαμοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σημαρινήν Κοινωνίαν, και την αναδημιουργίαν μιάς νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν του.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κλπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα μου με την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά μόνον την ημέραν που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιορισθώ προς θαραπείαν μου εις το σανατόριον της οργανώσεώς μου.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι είδα πλέον ότι διʼ αυτού του μέσου διέρχομαι όλην μου την ζωήν στον πισινό του βωδιού μου οργώνοντας την γη, με ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κλπ. Δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν μουσική αυτοί, την στιγμήν που εγώ ακούω... του βωδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγμήν που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι ξύπνησα πλέον απʼ τον λήθαργον στον οποίον μʼ εβύθισαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύσις επροίκισε και εμένα όπως κιʼ αυτούς με μυαλό για να το αναπτύξω όσο μπορώΧ με μάτια δια να βλέπω ό,τι ωραίο μʼ αρέσειΧ με αυτιά δια να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούνΧ με όσφρησιν δια να μυρίζω ό,τι ευωδιά προτιμώΧ με γεύσι δια να δοκιμάζω ό,τι ουσία με γουστάρειΧ με δόντια, στόμαχον δια να μασσώ και να στέλνω στον στόμαχόν μου όσην ανάγκην έχει τροφήςΧ με πόδια δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και με χέρια δια να εργάζωμαι σύμφωνα με την ανάγκην που θα μου παρουσιάζεται προς ικανοποίησιν των ανωτέρω ορέξεών μου.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με επροίκισε η φύσις, δια του μέσου αυτού της ψήφου, μου τα καθυπέταξαν οι κατεργαρέοι, και καμμιά κίνησις πλέον δεν μου μένει ελευθέρα. Όλαι μου οι ανάγκαι των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου, εξαρτώνται από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των Εθνικοφρόνων, των Φιλελευθέρων, των Σοσιαλιστών και λοιπών βαγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται ως υπηρέται δήθεν εμού του Κυριάρχου και με κοροϊδεύουν.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι είνε επάναγκες πλέον να βάλω διά των οργανώσεών μου κάθε κατεργάρη στη θέσι του καταργώ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είτε από τον Γούναρην προσφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να «αποφασίζετε και να διατάσσετε» τα τομάρια σας μόνον του λοιπού, διότι ο φυσικός και αληθής νόμος αυτό λέγειΧ κάθε άτομον «να αποφασίζη και να διατάσση» τον εαυτόν του μόνον σύμφωνα με τας ανάγκας του, καθώς και κάθε οργάνωσις σύμφωνα με τας ανάγκας των μελών αυτής.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι η ιστορία με εδίδαξε ότι η Πειθαρχία και η Υπακοή εις το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των άλλων, εμπερικλείουν μέσα των όλην την κακομοιριά μου, την στέρισιν και τον θάνατον όχι μόνον τον ειδικόν μου αλλά και της συζύγου μου και των τέκνων μου, κʼ εκείνων που γεννήθηκαν κʼ εκείνων που θα έχουν το ατύχημα να γεννηθούν, κατερημώνουσαι ούτω ολοκλήρους οικογενείας και ολόκληρα έθνη, προς απόλαυσιν μερικών φιλοδόξων ανοήτων, βαρβάρων αρχομανών, κτηνανθρώπων.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι αντελήφθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει το Πειθαρχείν και Υπακούειν προς ικανοποίησιν των αναγκών του οργανισμού μου, αι οποίαι ανάγκαι θα γίνουν βεβαίως αισθηταί και από τα λοιπά μέλη της οργανώσεώς μου και θα εκπληρωθούν διʼ αυτής και μόνης.ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΔιότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία μου αυτήν είνε αδύνατον να μου την δώσουν οι οποιοιδήποτε επιτήδειοι καιροσκόποι δια του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» διʼ αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κʼ εγώ τον εαυτό μου, ίνα οργανούμενος μακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλω προς αυτούς την ελευθερίαν, διά των οργανώσεών μου. Έχω δε την πεποίθησιν, ότι, εάν, ούτω σκεπτόμενος, κάθε εργάτης λάβη την ιδίαν απόφασιν με μένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα των ελευθέρων και απηλλαγμένων από κάθε πολιτικήν σαπίλαν οργανώσεών μας.


*Σταύρος Κουχτσόγλους


πηγες : http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1220353#tips
            http://www.youtube.com/watch?v=6HkyVxI3yIQ

Οι εργάτες τουΤΕΚΕL (ΚρατικόμονοπώλιοΠοτών καιΚαπνού) Θέλουμε πίσω τηδουλειά μας!

Γνωρίζουμεπολύ καλά τουςεργάτες του ΤΕΚΕL ( ΚρατικόμονοπώλιοΠοτών καιΚαπνού) από τοναγώνα τους πουδιήρκησε 78μέρες στηνΆγκυρα.
Ηαντίσταση αυτήκαι τα αιτήματατους ήτανδίκαιη.Ηκυβέρνηση τουΑΚΡαντιμετώπισεαυτήν τηδίκαιη αντίστασημε γκλοπ,καπνογόνα καιμε μάνικεςνερού.Ηκυβέρνηση τουΑΚΡ είναιάδικη. Είναι αδικίανα επιτίθεταισε αυτούς πουπαλεύουν γιαδουλειά, για τοψωμί, για ταδικαιώματα τουςκαι για τηναξιοπρέπειατους. Είναι έγκλημακατά τωνανθρώπων τουμόχθου.ΓΙΑΤΙΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΤΕΚΕLΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ;

Ηκυβέρνηση τουΑΚΡ πουλώνταςτακαπνεργοστάσιαεπεξεργασίας των φύλλωνκαπνού σταξένα κεφάλαια,πέταξε στο δρόμοτουςκαπνεργάτες.Υποχρέωσαντους 12 χιλιάδεςεργάτες να συνεχίσουννα δουλεύουνσύμφωνα με τοάρθρο 4-Γ.

Τισημαίνει τοάρθρο 4-Γ:

Σημαίνειότι οι εργάτεςθα δουλεύουνχωρίς εξασφάλισηεργασίας. Δε θαέχουν μέλλον.Δε θα υπάρχει τοεφάπαξ. Θαπάψουν να υπάρχουντα κατεκτημέναδικαιώματατους. Δε θα ασφαλίζονται.Θα δουλεύουνμε σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αυτό είναισκλαβιά.

Οιεργάτες τουΤΕΚΕL,ενάντια σε όλααυτά,αντέδρασαν γιατα δικαιώματάτους. Ο αγώναςτους κράτησε 78μέρες.Στις15 Δεκεμβρίουτου 2009, μετά τοκλείσιμο τουεργοστασίουτους, χιλιάδεςεργάτες του ΤΕΚΕLπου απαιτούσαννατοποθετηθούνσε δημόσιεςεπιχειρήσεις,συγκεντρώθηκανμπροστά στοκεντρικό κτίριοτουκυβερνώντοςκόμματος στηνΆγκυρα.Οιεργάτες, οιοποίοι είχανέρθει απόδιάφορες πόλειςτης χώρας,δέχτηκανεπίθεση απότιςαστυνομικέςδυνάμειςμπροστά στοκεντρικόκτίριο του ΑΚΡ.

Απότην επόμενηκιόλας μέρα (16/12/2009)οι εργάτεςσυγκεντρώθηκανκαι έστησανκιόσκιαμπροστά στοκεντρικόκτίριο τηςΣυνομοσπονδίαςτων ΕργατικώνΣυνδικάτων (Τurk-Is)ΤΙΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΑΥΤΗ ΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 78ΗΜΕΡΩΝ;

Παράλληλαμε αυτή τηναντίστασηδημιουργήθηκε καιένα μεγάλοκίνημασυμπαράστασης. Όλοι οικαταστηματάρχες,οιδημοκρατικοίφορείς και ολαός τηςΆγκυραςστάθηκαν στοπλευρό τωναγωνιζόμενωνεργατών.Η εικόνα αυτήτης πόληςδείχνει ότι οιαγωνιστές δενείναι μόνοιτους!

Τοτέλος τηςαντίστασηςστην Άγκυρα.Πώς το συνδικάτο‘’μαχαίρωσε’’πισώπλατα τουςεργάτες.

Ηκυβέρνηση,πιεζόμενη απότον αγώνα τωνεργατών, αναγκάστηκενα κάνεικάποιεςβελτιώσεις στοάρθρο 4-Γ. Αυτέςοι βελτιώσειςδεν ήτανικανές νασταματήσουντον αγώνα τωνεργατών. Ο χρόνος για την προσφυγή στο Συμβούλιο τουΚράτους είναι περιορισμένος. Δόθηκε στο εργάτες προθεσμία 30 ημερών για να προσφύγουν κατά τουάρθρου 4 Γ.

Οιδιευθύνοντες τουσυνδικάτου συνεργάστηκανμε τηνκυβέρνηση καιδιέλυσαν τηναντίσταση.Δήλωσαν πως θα φτιάξουνένα ημερολόγιοδραστηριοτήτωνμε βάση τοοποίο θαπραγματοποιήσουνδήθεν μεγάλεςσυγκεντρώσειςκαι έτσι ξέστησαντα κιόσκια.

Οιδιευθύνοντες τουσυνδικάτουδήλωσαν πως θαοργανώσουν κινητοποιήσειςτην 1η Απριλίουμε χίλια άτομα,στις 2 Μάιου μεδυο χιλιάδες άτομα,στις 3 Ιουνίουθα οργανώσουν3ήμερο αγώνα, ενώστις 4 Ιουλίου4ήμερο. Στησυνέχεια δήλωσαν για τονΑύγουστο πως, «ανσυνεχίσουν ναμη δέχονται τααιτήματα μας,θα γυρίσουμεξανά στηνΆγκυρα και δεθαεπιστρέψουμε».

Στις 1-2Απρίλιου τουςεργάτες τους υποδέχτηκαν οιαστυνομικέςδυνάμεις καιέτσι δεμπορούσαν να πλησιάσουντο Κεντρικόκτίριο τηςΣυνομοσπονδίαςΕργατικώνΣυνδικάτων (Τurk-Is). Όλα ταλόγια και οιυποσχέσεις ξεχάστηκανκαι όλες οικινητοποιήσειςακυρώθηκαν.

Στις29 Ιουλίου τοσυνδικάτοέστειλε στουςεργάτες έναγράμμα του οποίου τοφλέγον θέμαήταν το εξής, «τοσυνταγματικόδικαστήριο θαπάρει απόφασηγια το άρθρο 4-Γ.Οι εργάτεςπρέπει ναδεχτούν τοάρθρο 4-Γ.»Υποσχέθηκαν ναοργανώσουν μιαπορεία προςτην Άγκυραστην περίπτωσηπου ηδικαστικήαπόφαση είναιαρνητική. Όσοαργούσε ηαπόφασηδήλωναν: «πιστεύουμεστην έννομητάξη και στοκράτος δικαίου».Τελικά όλες οιυποσχέσειςξεχάστηκαν.

Τιπρέπει νακάνουμε; Για ναυπερασπίσουμετα δικαιώματακαι το μέλλονμας πρέπει νααντισταθούμε.Δεν υπάρχειάλλος δρόμος.Απέναντισε ποιον θααντισταθούμε;Αυτοίπου επιμένουνγια το άρθρο 4-Γείναι οιιμπεριαλιστέςκαι οισυνεργάτεςτους.Οιιδιωτικοποιήσεις,οι εργολαβίες,το ελαστικόωράριο και τοάρθρο 4-Γ είναιμέσα τουιμπεριαλισμού.

Θααντισταθούμεστο άρθρο 4-Γ.- Επειδήοι εργάτεςαπειλούνται μεανεργία.- Επειδήείναιεξολοθρευτικό για τακατακτημέναδικαιώματα.- Επειδή προωθείτηνανασφάλιστηεργασία.- Επειδή είναι Θάνατοςγια τουςεργάτες.- Επειδή είναισκλαβιά.- Επειδή είναιπείνα. Η πείνασπρώχνει τουςανθρώπους στηναναξιοπρέπειακαι στηδιαφθορά.Τασυνδικάτα τουσυστήματος δενυπερασπίζονταιτα δικαιώματατων εργατών!Τek Gida Is(το συνδικάτοτωνκαπνεργατών-τροφίμωνκαι των βοηθώνεργατών) και Turk-IS (ΣυνομοσπονδίαΕργατικώνΣυνδικάτων)δεν υπερασπίστηκαντα δικαιώματατων εργατών. Τασυνδικάτα δενέδωσαν καμιάσπουδαία μάχηενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις εδώ και χρόνια.Αυτά πουέκαναν ήταν μόνογια βιτρίνα.Πάντα διέλυαντιςαντιστάσειςτων εργατών.

Επίσης,δεναγωνίστηκανποτέ για τουςεργάτες πουέχουν απολυθείλόγωσυνδικαλισμού.Π.χ. στο εργοστάσιο Cizmeci Gidaαπολύθηκαν 33εργάτες λόγωσυμμετοχήςτους στο συνδικάτοτου Τek Gida Is και ενώ απότους ηγέτεςτου συνδικάτουυπήρχε ηδιαβεβαίωσηότι ο αγώνας θασυνεχιστείστις πλατείες, την 16ηημέρασταμάτησανόλες οιπράξειςαντίστασης.Εξαιτίαςτηςσυνδικαλιστικήςτης δράσης στο Saglik-Is (ΣυνδικάτοΥγείας)απολύθηκε η καθαριστήριαΤουρκάνΑλμπαίρακ από τοΚρατικόνοσοκομείοΠασαμπαχτσε.Και αυτήπροδόθηκε στησυνέχεια απότο συνδικάτοτης.

Οδρόμος τωνκαταπατήσεων τωνδικαιωμάτωναπό τουςιμπεριαλιστέςκαι τουςσυνεργάτες τουςανοίγει από τασυνδικάτα τουσυστήματος.Δυστυχώς, οιεργάτες πρινκαναντιμετωπίσουντους εργοδότεςτους και τηνκυβέρνηση,εμποδίζονταιαπό τα ίδια τασυνδικάτατους.

Ηλύση βέβαιαδεν είναι νααπομακρυνθούμεαπό τα συνδικάτα.Τα συνδικάταείναι οιοργανώσεις τωνεργαζόμενων.Για αυτό η μονήλύση είναι ηεπαναστατικήμεταρρύθμισητων συνδικάτωνκαι τωνσυμβουλίωντους. Μόνο τότετα συνδικάταμπορούν ναγίνουν οιπρωτοπόροιστον αγώνα τηςεργατικήςτάξης.Οιεργάτες τουΤΕΚΕL και όλοι οιεργάτες είναι στοστόχο τουάρθρου 4-Γ,Ηαντίσταση πουξεκίνησεμπροστά στοΚεντρικό κτίριοτου συνδικάτοΤek GidaIs είναιδικός σαςαγώνας.. Οικαπνεργάτεςτου ΤΕΚΕL πουαντισταθήκαν 78μέρες στηνΆγκυρα έχουνγίνει πρότυποστους εργάτεςτης Τουρκίας.Όσοι βρίσκονταιστον στόχο τουάρθρου 4-Γ, οι εργάτεςτων δήμων, οιεργάτες τουεργοστάσιου ζάχαρης,οι εργάτες τουαυτοκινητόδρομου,οι εργάτεςστον κλάδο τηςενέργειας πρέπεινα ξεκινήσουν τηναντίσταση απότώρα. Αν περιμένουνμέχρι τηνστιγμή τηςεπίθεσης θαείναι πολύ αργά.Να οργανώσουμετην αντίστασηαπό τώρα.Να υπερασπιστούμετον αγώνα των εργατών του TEKEL!


Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Στήριξη αποφάσεων εργαζομένων στις εταιρίες Aldi και Thessaloniki Logistics

Προς Διοίκηση εταιρίας ALDIΘέμα: Στήριξη αποφάσεων εργαζομένων στις εταιρίες Aldi και Thessaloniki Logistics.

Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση της εταιρίας σας να κλείσει τα καταστήματα της στην Ελλάδα.

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, πιστεύουμε ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και για τις οικογένειες τους, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλει στην περεταίρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των εργαζομένων, η κατάσταση με την ανεργία είναι απελπιστική.

Έχουμε ενημερωθεί από τους εργαζομένους της εταιρίας ότι λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης καθώς επίσης και η «κακοδιαχείριση» των οικονομικών της, οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Γιατί θα πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το κόστος για τα λάθη αυτά με την απώλεια των θέσεων εργασίας τους, ενώ δε φέρουν οι ίδιοι καμία ευθύνη;

Επίσης, έχουν δημοσιευτεί άρθρα στο διεθνή τύπο τις τελευταίες ημέρες που αναφέρουν ότι σκοπεύετε να πουλήσετε την εταιρία αφού πρώτα «απαλλαγείτε» από τους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτη και πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να ανακαλέσετε την απόφασή σας.

Θα υποστηρίξουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, προς όφελος τους, με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμη και εάν χρειαστεί να προβούμε σε ενέργειες που θα δυσφημούν τον όμιλο Aldi και τα προϊόντα του.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜ HELLAS (WIND

Μοντέρνοι Καιροί - Παλιά Ήθη

Μοντέρνοι Καιροί (http://www.smed.gr/2010/11/blog-post.htm)
– Παλιά Ήθη Ακολουθώντας τα χνάρια του ΔΟΛ και απαντώντας με το δικό της τρόπο στο «κάλεσμα» της ναυαρχίδας των εκδοτικών συγκροτημάτων της χώρας, η Modern Times ανακοίνωσε πρόσφατα στους εξωτερικούς συνεργάτες της ότι «κόβονται» όλες οι εξωτερικές επιμέλειες των βιβλίων του εκδοτικού οίκου.


Η Modern Times έχει ένα κοινό και μία διαφορά από τα Ελληνικά Γράμματα: ανήκει και αυτή σε έναν κολοσσό των media, τον επιχειρηματικό όμιλο του Κ. Γιαννίκου (μεγαλομετόχου στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, ιδιοκτήτη ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδας, περιοδικών, δισκογραφικών εταιρειών και θεάτρων), αλλά, σε αντίθεση με τα Ελληνικά Γράμματα, δεν είναι ούτε καταχρεωμένη ούτε ζημιογόνα, κάθε άλλο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το ΕΚΕΒΙ, η Modern Times ήταν η πρώτη εκδοτική επιχείρηση στη χώρα τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της όσο και όσον αφορά τα καθαρά κέρδη της (για κάθε χρόνο από το 2005 ως το 2009.) http://www.ekebi.gr/frontoffice/isologismoi/Ekdotes2009c.htmΠαρόλα αυτά, οι εξωτερικές επιμέλειες «κόπηκαν» επισήμως, γεγονός που έχει, αναπόφευκτα, δύο κρίσιμες συνέπειες: πρώτον, περισσότερη δουλειά για τους «εσωτερικούς» επιμελητές του εκδοτικού οίκου (προφανώς, χωρίς ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους ή επιπλέον προσλήψεις ούτως ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες της εταιρείας) και δεύτερον, χαμένες θέσεις εργασίας, μιας και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Modern Times, και ιδίως οι επιμελητές, διατηρούν μόνιμη (και ενίοτε αποκλειστική) συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο (κάτι που συμβαίνει γενικά στο χώρο του βιβλίου).

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο ΣΜΕΔ, οι «αφανείς» εξωτερικοί συνεργάτες στο χώρο των εκδόσεων δεν είναι ούτε «εργολάβοι» ούτε «χομπίστες»: είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν με κόπο και μεράκι, συχνά υπό αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες, όντας συνάμα αναγκασμένοι να πληρώνουν μόνοι τους για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και την ασφάλισή τους, ενώ όταν χάνουν τη δουλειά τους, δεν δικαιούνται ούτε αποζημίωση από τον εργοδότη ούτε επίδομα ανεργίας. Το κόψιμο των εξωτερικών συνεργατών ισοδυναμεί με μαζικές απολύσεις που μένουν κρυμμένες και γιʼ αυτό «ανώδυνες». Ταυτόχρονα, με την υπερφόρτωση των εσωτερικών επιμελητών του εκδοτικού οίκου, δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις και φορτώνονται περισσότερα βάση στους μισθωτούς εργαζόμενους της εταιρείας, γεγονός που θα πλήξει αναπόφευκτα και την ποιότητα των εκδόσεων. Μήπως η μέρα που τα βιβλία θα βγαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ χωρίς καμία φροντίδα δεν είναι και τόσο μακριά;

Κι αν ορισμένοι αναρωτιούνται γιατί η πρώτη σε κέρδη εκδοτική επιχείρηση της χώρας προχωρά έτσι εύκολα σε περικοπές, ίσως βρουν μία απάντηση στην παρακάτω ανακοίνωση που συνέπεσε, όλως τυχαίως, με το κόψιμο των εξωτερικών επιμελειών: Την άρση της δέσμευσης του 50% των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας ανακοίνωσε η "Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ" - Alter Channel. Επίσης, η εταιρία εξόφλησε τις οφειλές περιόδου Αυγούστου, που υπείχε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος, η εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι εξοφλήθηκαν πλήρως οι οφειλές προς το προσωπικό της. Κάπως έτσι φτιάχνεται η διαβόητη «κρίση στο χώρο του βιβλίου». Οι εκδοτικοί οίκοι φαίνεται ότι αποτελούν την πρώτη και πιο βολική «παράπλευρη απώλεια» στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον των εργαζομένων οι κολοσσοί των ΜΜΕ, με τα λουκέτα, τις μαζικές απολύσεις και τη γενική αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Ο ΔΟΛ πρώτα υπερχρεώνει τον εκδοτικό του οίκο κι έπειτα τον κλείνει. Ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα των ΜΜΕ αρχίζει τις περικοπές απʼ την ισχυρότερη εκδοτική επιχείρηση της χώρας, την ώρα που ξανανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο θυγατρικό τηλεοπτικό κανάλι ώστε το τελευταίο να συνεχίσει, προφανώς, να προσφέρει αγαθή υπηρεσία στους πολίτες της χώρας, ενημερώνοντάς τους για τα δεινά της κρίσης και του Μνημονίου. Κι όλα αυτά, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ (ΣΜΕΔ)

http://www.smed.gr/2010/11/blog-post.html

Aldi Ελλάς & Thessaloniki Logistic κλεινουν στην Ελλαδα& 700 εργαζομενοι κινδυνευουν να βρεθουν στον δρομο...


Eπιστολη των επιτροπων εργαζομενων στην ALDI  προς την διευθυνση της σχετικα με το κλεισιμο της επιχειρησης.Στειλτε το κειμενο συμπαραστασης στον αγωνα των εργαζομενων στις πιο κατω  διευθύνσεις,εταιρεία στην Ελλάδα, : 1) emmanouel.christodoulou@aldi.grμεηλ:Το ελληνικό κείμενο στην διοίκηση της  & 2) roland.steinwender@aldi.gr
και το γερμανικό κείμενο στην διοίκηση της εταιρείας στη Γερμανία, στις διευθύνσεις: 1) cc@a-networx.com 2) nina.almhofer@hofer.at 3) emmanouel.christodoulou@aldi.gr
 4) roland.steinwender@aldi.gr

ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩ


Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, πιστεύουμε ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και για τις οικογένειες τους, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλει στην περεταίρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των εργαζομένων, η κατάσταση με την ανεργία είναι απελπιστική.
Έχουμε ενημερωθεί από τους εργαζομένους της εταιρίας ότι λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης καθώς επίσης και η «κακοδιαχείριση» των οικονομικών της, οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Γιατί θα πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το κόστος για τα λάθη αυτά με την απώλεια των θέσεων εργασίας τους, ενώ δε φέρουν οι ίδιοι καμία ευθύνη;Επίσης, έχουν δημοσιευτεί άρθρα στο διεθνή τύπο τις τελευταίες ημέρες που αναφέρουν ότι σκοπεύετε να πουλήσετε την εταιρία αφού πρώτα «απαλλαγείτε» από τους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτη και πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να ανακαλέσετε την απόφασή σας.Θα υποστηρίξουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, προς όφελος τους, με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμη και εάν χρειαστεί να προβούμε σε ενέργειες που θα δυσφημούν τον όμιλο Aldi και τα προϊόντα του.______________________________________________________________________________________________________Wir senden ihnen dieses Schreiben um über die Entscheidung des Unternehmens, seine Filialen in Griechenland zu schließen, zu protestieren.In solchen Zeiten der wirtschaftlichen Krise glauben wir, dass eine Entscheidung dieser Art katastrophale Folgen für die Mitarbeiter des Unternehmens und deren Familien haben wird. Gleichzeitig wird diese Entscheidung die Krise, von welcher Griechenland betroffen ist, weiterhin stärken. Speziell in Thessaloniki, wo sich die meisten Mitarbeiter des Unternehmens befinden, ist die Situation der Arbeitslosigkeit tragisch.Von Mitarbeitern des Unternehmens wurden wir informiert, dass es zu vielen gescheiterten Unternehmenszügen seitens der Geschäftsführung gekommen ist. Warum müssen sich die Arbeitnehmer für diese falschen Entscheidungen mit Ihrem Arbeitsplatz opfern, obwohl sie selbst keine Verantwortung dafür tragen?Ebenfalls werden in den letzten Tagen Artikel in der internationalen Presse veroeffentlicht, in welchen dargestellt wird dass Sie das Unternehmen verkaufen möchten, sobald sie alle Angestellten „losgeworden sind”. Diese Perspektive ist sozialisch und moralisch empörend und wir glauben dass Sie ihre Entscheidung umgehend zurückziehen müssen.Wir werden den Arbeitskampfmassnahmen der Mitarbeiter beistehen, mit jeglichen Mitteln, auch wenn dies zu einer negativen Werbung des Konzerns Aldi und deren Produkte führen wird.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ»εκδήλωση – συζήτηση
«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ»Τρίτη 9/11/2010, 19.00Πολυτεχνείο, Αμφιθέατρο Γκίνηδιοργάνωση:Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στα “Ελληνικά Γράμματα”Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής
www.bookworker.gr

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Η γενική συνέλευση των εργαζομένων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» εξουσιοδότησε την εκλεγμένη επιτροπή διαβούλευσης να υπογράψει τη συμφωνία με την εργοδοσία.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων περιλαμβάνει:- Παραμονή στην εργασία, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η εκκαθάριση της εταιρείας, των συναδέρφων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οι συνάδερφοι αυτοί, που επιλέχθηκαν από τη Γ.Σ., προστίθενται στους 18 συναδέρφους που είχε ήδη αποφασιστεί η παραμονή τους- Καταβολή των δεδουλευμένων και όλων των άλλων αποδοχών από τις 02/9/2010, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση να διακόψει τις εργασίες της, μέχρι και τις 8/11/2010.- Υπολογισμός των αποζημιώσεων με τον παλιό νόμο και καταβολή τους άπαξ και μετρητοίς. Καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων και των υπολοίπων αδείας στις 8/11/2010.- Καταβολή του επιπλέον ποσού των 2263€ σε κάθε εργαζόμενο (Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε επιπλέον 1,5 μισθό και με απόφαση της Γ.Σ. κατανέμεται ισόποσα σε κάθε συνάδερφο)2. Με απόφαση της Γ.Σ. συνεχίζεται η λειτουργία του σωματείου των εργαζομένων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» καθώς και των διαδικτυακών μέσων (blog, facebook).3. Καλούμε, μαζί με το κλαδικό σωματείο, σε εκδήλωση με θέμα:« Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ»Τρίτη 9/11/2010, 19.00, Πολυτεχνείο, Αμφιθέατρο Γκίνη,4. Θεωρούμε πως η αλληλεγγύη , που εκδηλώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, συνέβαλε αποφασιστικά στον αγώνα μας. Αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τουςαυριανούς αγώνες του εργατικού κινήματος για την ανατροπή του εργασιακού μεσαίωνα που προωθούν κυβέρνηση και Ε.Ε, Δ.Ν.Τ.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ απολυσεις σε:DHL Express και την ΕΑΤ

Η εταιρία εκμεταλλευόμενη το κλίμα που δημιουργείται εις βάρος των εργαζομένων από τις γενικότερες πολιτικές και οικονομικές επιλογές, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 60 εργαζομένων της DHL Express και της ΕΑΤ στο επόμενο χρονικό διάστημα.Το Σωματείο Εργαζομένων στην DHL Express και ο Σύλλογος Προσωπικού Εναερίων Μεταφορών το οποίο εκπροσωπεί τους Εργαζόμενους στην ΕΑΤ, μετά την ενημέρωση που είχαν από την Διοίκηση της εταιρίας , διετύπωσαν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους στις απολύσεις, οι οποίες καλύπτονται πίσω από το πρόγραμμα εθελούσιων εξόδων που ανακοίνωσε η εταιρία.Τα Σωματεία των Εργαζομένων και των δύο εταιριών , μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, καλούν όλους τους εργαζόμενους - μέλη και μη - σε κοινή Γενική Συνέλευση το Σάββατο 13/11 στο Hotel Emmantina – Ποσειδώνος 33 Γλυφάδα - στις 10:00 πμ, για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και να αποφασίσουμε για τις μελλοντικές κινήσεις μας.Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,Είναι πλέον φανερό ότι το άλλοθι της οικονομικής κρίσης είναι το μέσον για να προχωρήσουν οι εταιρείες στην χρόνια επιδίωξή τους για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεγαλύτερης εκμετάλλευσης και κερδοφορίας. Από μας εξαρτάται αν θα το πετύχουν. Αν θα τους αφήσουμε να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Αν θα δεχθούμε να μας μεταχειρίζονται σας αριθμούς και όχι σας αυτούς που παράγουμε τον πλούτο αυτού του κόσμου. Γι αυτό δεν πρέπει να λείψει κανείς από την Γενική Συνέλευση. Για να διατρανώσουμε την αντίθεση μας στις επιδιώξεις της εταιρείας, για να προστατεύσουμε την δουλειά μας, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας στην DHL.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ DHL EXPRESS (HELLAS)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ