Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

σχετικάμε τη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που οργάνωσε η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ) για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Πραγματοποιήθηκεμε επιτυχία το Σάββατο 15 Μάη η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που οργάνωσε η ΕλευθεριακήΣυνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ) για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας.Δεκάδεςσύντροφοι και φίλοι βρέθηκαν στο Αυτόνομο Στέκι για να διασκεδάσουν, αλλά καιγια να ενισχύσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕΣΕ.Ηπετυχημένη εκδήλωση δε θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την ανιδιοτελή προσφοράσυντρόφων και φίλων, χωρίς την παρουσία του μουσικού συγκροτήματος «ΤΑΜΑΝΤΑΦΛΑΡΙΑ». Τους ευχαριστούμε όλους.Πιστεύουμεπως η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ υπήρξε πάντα συστατικό στοιχείο τουεργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος. Ιδιαίτερα σήμερα που μπαίνουμε σε μιαδύσκολη περίοδο για την εργατική τάξη, όπου οι επιθέσεις από τους καπιταλιστέςκαι το κράτος εντείνονται, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ πρέπει νααποτελέσει βασική πλευρά της δράσης κάθε εργατικής συλλογικότητας (σωματείου,κίνησης, οργάνωσης).Τα510,97 ευρώ που συγκεντρώθηκαν από τηΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ θα αποτελέσουν την πρώτη μαγιά για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας πουσυγκροτεί η ΕΣΕ Αθήνας.ΤοΤαμείο αυτό θα ενισχύεται σε συστηματική βάση με τις προσφορές των φίλων και τωνσυναγωνιστών, με τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, με ένα μέρος από τημηνιάτικη συνδρομή του κάθε μέλους της ΕΣΕ.Απότο Ταμείο Αλληλοβοήθειας θα στηρίζονται αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοιδηλαδή που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω απόλυσης, ανεργίας, ασθένειας, ατυχήματος,ή άλλου κοινωνικού λόγου.Θαπροβαίνουμε σε κινήσεις οικονομικής στήριξης συναδέλφων, μετά από συζήτηση και απόφασητης Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕ Αθήνας για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση που θαπροτείνεται.Δεθα ενισχύονται από αυτό το Ταμείο συλλογικότητες που βρίσκονται σε κινητοποίηση.Τέτοιου τύπου κινήσεις αλληλεγγύης θα καλύπτονται από το Ταχτικό μας Ταμείο.Για παράδειγμα, η ΕΣΕ Αθήνας έστειλε πριν λίγο καιρό 150,00 ευρώ στο ΣωματείοΑιγυπτίων Αλιεργατών Μηχανιώνας.Έχουμεσυνείδηση πως οι ανάγκες για ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ είναι μεγάλες καισυνεχώς θα μεγαλώνουν. Έχουμε συνείδηση πως το Ταμείο μας δε θα έχει τηδυνατότητα να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, πως η στήριξη που θα δώσουμεμπορεί να έχει απλά ένα συμβολικό χαρακτήρα. Παρά τις δυσκολίες, είμαστεαποφασισμένοι να δώσουμε αυτή την άνιση μάχη, παράλληλα με τις μάχες πουδίνουμε καθημερινά στα διάφορα μέτωπα της ταξικής πάλης.ΚΑΝΕΝΑΣΕΡΓΑΤΗΣ ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΙΑ.ΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΑΡΕΤΗ!ΕλευθεριακήΣυνδικαλιστική Ένωση - ΕΣΕ ΑθήναςΜάης 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου