Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Solidaridad Obrera:ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Hola compañer@s, desde el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera os decimos que estamos con vosotros.
Queremos haceros llegar nuestra solidaridad con vuestra lucha, que es la de todos y todas los trabajadores. Ya está bien de pagar el pato, ya esta bien de este sistema explotador e inhumano.Esperamos asi mismo que consigáis vuestros objetivos y que si es posible hagáis realidad la autogestión de esta empresa que ya no quieren.Seguiremos atentos de los acontecimientos asi como de todo lo que nos llega de vuestra vecina tierra, divulgándolo al mismo tiempo en la nuestra.Salud y revolución!

Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera

............................................................................Συνάδελφοι, από το Ενωτικό Συνδικάτο της Solidaridad Obrera σας λέμε ότι είμαστε μαζί σας.Θέλουμε να σας μεταφέρουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα σας, που είναι αγώνας όλων των εργαζομένων.Φτάνει πια με το να πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα, φτάνει πια με αυτό το απάνθρωπο σύστημα της εκμετάλλευσης.Ελπίζουμε να πετύχετε τους στόχους σας και αν είναι εφικτό να κάνετε πραγματικότητα την αυτοδιαχείριση αυτής της επιχείρησης, που πλέον δεν την θέλουν.Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτού του αγώνα και γενικότερα ό,τι γίνεται στον τόπο σας και θα το διαδώσουμε στο δικό μας τόπο.Υγεία και επανάσταση!

Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία "Εργατική Αλληλεγγύη" (Ισπανία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου