Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Περικοπή Επιδομάτων σε εργαζόμενους τμημάτων της WIND

(το υπομνημα που εστειλε το σωματειο εργαζομενων στην WIND,προς το Υπουργείο Εργασίας, αρμόδιο τμήμα Όρων Εργασίας )το τμήμα Direct Support (πρώην Dealer Call Center, DCC) της εταιρίας WIND απασχολεί 13 εργαζόμενους και εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους αντιπροσώπους καταστημάτων που εμπορεύονται προϊόντα των WIND και Τellas.
Με την από 19.7.2007 Επιχειρησιακή ΣΣΕ (άρθρα 5.3 και 5.4.1), οι εργαζόμενοι του τμήματος (τότε DCC) λάμβαναν τα αντίστοιχα σχετικά επιδόματα θέσεως «Επίδομα Ξένης Γλώσσας» και «Επίδομα Υπαλλήλων Κέντρου Κλήσης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών»Από τις 8 Μαρτίου 2010, η διοίκηση της WIND ανακοίνωσε ότι προχωράει σε αναδιοργάνωση του τμήματος, η οποία και τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Απριλίου 2010 (οπότε και το τμήμα μετονομάστηκε σε Direct Support).Τα καθήκοντα των εργαζομένων δεν άλλαξαν ούτε τροποποιήθηκαν, σε σχέση με την εξυπηρέτηση σε καθημερινή βάση εισερχόμενων κλήσεων από τους αντιπροσώπους των καταστημάτων αλλά και καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι εργαζόμενοι εξάλλου δεν έχουν υπογράψει κάποιο σχετικό έγγραφο (αλλαγής θέσης ή καθηκόντων).Ωστόσο, κατά την παραλαβή της μισθοδοσίας του Ιουνίου διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρεθεί δύο επιδόματα (εξυπηρέτησης κλήσεων και αγγλικών) και ότι το ποσό του μισθού που αντιστοιχούσε σ’ αυτά είχε αντικατασταθεί από «οικειοθελή παροχή».Η κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα αυτών των παροχών, η οποία προβλέπεται από την οικεία ΕΣΣΕ είναι παράνομη και αποσκοπεί στη μείωση των αποδοχών μας με τον συμψηφισμό των οικογενειακών και άλλων επιδομάτων.Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα για το «Επίδομα Κλήσης», το άρθρο 5.4.1 της από 19.7.2007 ΕΣΣΕ προβλέπεται ρητά ότι «το κριτήριο απόδοσης και καταβολής του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματοποίηση ή αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων συνδρομητών ως κύρια εργασία, ανεξάρτητα από τον τίτλο της θέσης, ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί από την εταιρία».

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε τη διατύπωση γνώμης επί του παραπάνω

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜ HELLAS (WIND)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου