Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ) ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ WIND

Προς


• Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Ανδρέα Λοβέρδο

• Το Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε να συγκαλέστε, το συντομότερο δυνατόν και με τη δική σας

παρουσία, σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας από κοινού με την Ομοσπονδία

μας και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Πανελλήνιο Σωματείο

Εργαζομένων στη WIND, με την εταιρεία WIND HELLAS AEBE

Τηλεπικοινωνίες, Λεωφ. Kηφισίας 66, Μαρούσι, τηλ. 2106158149, 2106158600

& FAX: 2106106504, με θέμα: Αναιτιολόγητη παράνομη απόλυση

εργαζόμενου, ως μέτρο πίεσης και εκφοβισμού των εργαζομένων, με στόχο την

παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης και δράσης, στηριζόμενη σε

αδιαφανή και μονομερή «αξιολόγηση», της οποίας η μέθοδος και τα κριτήρια

ουδέποτε έχουν γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους και το επιχειρησιακό τους

σωματείο, απουσία κοινά αποδεκτού εν ισχύ εσωτερικού κανονισμού

λειτουργίας. Μη ενημέρωση και διαβούλευση με το σωματείο των εργαζομένων

για τη συνεχή επί 1 τουλάχιστον έτος μείωση των θέσεων εργασίας, παρά τις

μέχρι σήμερα δεσμεύσεις της εταιρείας.

Περιμένοντας την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, με

εκτίμηση,

Για την ΟΙΥΕ

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου